Наші партнери

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Львівська комерційна академія
Сумський державний університет
Національний університет "Києво-могилянська академія"
Львівський національний університет імені Івана Франка, Наукова бібліотека
Полтавський університет споживчої кооперації
Одеський державний економічний університет
Національний університет "Острозька академія", Наукова бібліотека
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого
Донецький національний університет
Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна, Центральна наукова бібліотека
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту
Черкаський державний технологічний університет
Київський гуманітарний інститут
Запорізький національний університет
Волинський національний університет імені Лесі Українки