А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | І | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | X | Ц | Ч | Ш | Щ | Є | Ю | Я
Всі книги у алфавітному порядку
Microsoft Office в задачах економіки та управління. Навчальний посібник
World Economy and Internetinal Economic Relations: Training manual.
Аналіз господарської діяльності
Аналіз господарської діяльності. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Аналіз та планування проектів. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв.)
Аналіз, моделювання й управління економічними ризиками.Навчальний посібник.
Англо-український словник термінів сфери туризму. Навчальний поcібник
Ангстремменеджмент авіапідприємств: сучасний підхід до ефективного прийняття управлінських...
Антикризове управління. Навчальний посібник рекомендовано МОН України . (тверда)
Барна справа. 2-ге видання.Підручник.
Барное дело. Технология продукции и обслуживание в барах. 2-е издание
Бізнес-план: технологія розробки. 2-ге видання.Навчальний посібник рекомендовано МОН Украї...
Бізнес-планування.Навчальний Поcібник.(тв)
Бухгалтерський облік у галузях економіки. 2-ге видання. навчальний посібник.
Використання сучасних інформаційних технологій: формування мультимедійної компетентності (...
ВИРОБНИЧИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. ПІДРУЧНИК ЗАТВЕРДЖЕНИЙ МОН УКРАЇНИ.
Відшкодування зносу основних виробничих фондів. Навчальний посібник реком МОН України. (тв...
Внутрішній економічний механізм підприємства. Навчальний Поcібник.(тв)
Внутрішньогосподарський контроль. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Внутрішньогосподарський контроль. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Глобальний бізнес. Навчальний посібник-довідник.
Готельний бізнес: теорія та практика. Навчальний посібник.
Готельний бізнес: теорія та практика. Підручник.
Готельний бізнес: теорія та практика.Навчальний посібник.
Готельно-ресторанний бізнес:менеджмент.3-те видання. Навчальний посібник рек МОН України. ...
Державний аудит та аналіз публічних закупівель: теорія, методологія та практика: монографі...
Дипломне проектування з економіки підприємства Навчальний посібник (м\'яка).
Діловодство в банківських установах. Навчальний посібник рекомендовано МОГН України. (твер...
Дослідження операцій. Навчальний посібник.(тверда)
Еволюція господарської системи: методологія аналізу у світовій економічній думці
Економетрія. 2-ге видання. Навчальний посібник. Рекомендовано МОН України. (тв.)
Економіка (розрахунки фінансово-інвестиційних операцій в EXCELL). Навчальний посібник.
Економіка будівельного підприємства: Підручник
Економіка зарубіжних країн. 3-є видання. Навчальний посібник рекомендовано МОГН України. (...
Економіка зарубіжних країн. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв)
Економіка і організація туристично-готельного підприємництва. Навчальний посібник рекоменд...
Економіка підприємництва на ринку товарів і послуг.Навчальний посібник рекомендований МОН ...
Економіка підприємства міжнародних компаній. Навчальний посібник рекомендований МОН Україн...
Економіка підприємства. (в питаннях та відповідях). Навчальний посібник. (м\'яка)
Економіка підприємства. 2-ге видання.Навчальний посібник.
Економіка підприємства. Видання 2-ге. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (твер...
Економіка підприємства. Іванілов О.С.
Економіка підприємства.Навчальний посібник.
Економіка підприємства: збірник тестів і задач. Навчальний посібник.(тверда)
Економіка праці і соціально-трудові відносини. Навчальний посібник.
Економіка праці й соціально-трудові відносини. Навчальний посібник рекомендовано МОН Украї...
Економіка праці та соціально-трудові відносини. Збірник завдань і вправ. Навч пос рек МОН ...
Економіка праці. Навчальний посібник.
Економіка промислового підприємства.Навчальний посібник.
Економіка та організація інноваційної діяльності. Підручник.(тв.)
Економіка та релігія: теорія і практика взаємовпливу. Монографія.
Економіка торгівлі. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Економіка туризму. Підручник
Економіка туристичного бізнесу. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Економіко-фінансова діяльність будівельних організацій. Навчальний посібник рекомендований...
Економічна безпека підприємства.Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв)
Економічна діагностика. 2-ге вид
Економічна діагностика. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Економічна діагностика. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Економічна діагностика. Практикум. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Економічна діагностика.Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Економічна психологія
Економічна статистика.
Економічна теорія права. Навч. посіб. для самостійної підготовки до курсового екзамену.
Економічна теорія управління фірмою.
Економічна теорія. Навчальний поcібник
Економічна теорія. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв)
Економічна теорія. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Економічна теорія. Навчальний посібник.
Економічна теорія. Політекономія.Навчальний посібник.
Економічна теорія: політекономія, мікроекономіка, макроекономіка. Навч пос рек МОН України...
Економічна теорія: Політекономія. Навчальний посібник рекомендовано МОН України
Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства. 2-ге вид.Навч пос рек МОН У...
Економічний аналіз торговельної діяльності. 2-ге видання. Навчальний посібник.
Економічний аналіз торговельної діяльності.Навчальний посібник.
Економічний аналіз. Навчальний посібник.
Економічний аналіз. Навчальний посібник.(тверда)
Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві. Навчальний посібни...
Економічні ризики та методи їх вимірювання. Навчальний посібник рекомендовано МОН України....
Економічні теорії в системі наукових економічних знань
Експертиза товарів (Експертиза продовольчих товарів)
Експертиза товарів: слайд-курс. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Електронна комерція. Навчальний посібник.
Ефективність використання низькотоварних круглих лісоматеріалів з деревини сосни. Монограф...
Загальна теорія статистики. 3-є видання.Підручник затверджений МОН України.(тверда)
Замковий туризм в Україні. Навчальний посібник. (м\'яка)
Звітність підприємств.2-ге видання, доповнене і перероблено. Навчальний посібник рекомендо...
Звітність підприємства. Навчальний посібник рекомендовано МОН України
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс.Навчальний посібник.
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Навчальний посібник рекомендовано МОН України...
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Навчальний посібник рекомендовано МОН України...
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Навчальний посібник.
Зовнішньоекономічна діяльність-3.
Зовнішньоекономічна діяльність. 2-ге видання. Навчальний посібник.
Зовнішньоекономічна діяльність. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв.)
Зовнішньоекономічна діяльність: підприємство-регіон
Зовнішньоекономічна діяльність: підприємство-регіон (монографія)
Зовнішньоекономічний менеджмент.Навчальний посыбник.
Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів: слайд-курс. Навчальний поcібник.
Інвестиційна діяльність.Підручник. Затверджено МОН України.(тверда)
Інвестиційний аналіз.Навчальний посібник.
Інвестування.
Інвестування.Підручник.
Інвестування: міжнародний аспект. Навчальний посібник рекомендовано МОН України (тверда)
Інклюзивний розвиток сільської економіки в умовах глобалізаційних викликів
Інноваційна діяльність.Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв)
Інституціональна економіка. Навчальний посібник рекомендовано МОН України (тверда)
Інституціональний розвиток економіки в умовах фінансової глобалізації: монографія
ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ ЕЛЕКТРОННОГО ОФІСУ
Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти
Інформатизація світогосподарського розвитку.Навчальний посібник рекомендований МОН України...
Інформатика для економістів.Підручник.
Інформаційні системи і технології в обліку
Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю. Навчальний...
Інформаційні системи підприємств малого бізнесу. Навчальний посібник рекомендований МОН Ук...
Інфраструктура товарного ринку. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Іпотека: сучасні концепції, тендеції та суперечності розвитку в Україні. Монографія
Історія економіки та економічної думки. Політична економія. Мікроекономіка. Макроекономіка...
Історія економіки та економічної думки. Сучасні економічні теорії. Навчальний посібник.
Історія економічних вчень. 3-тє видання.Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тв...
Історія економічних вчень. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Історія економічних вчень. Підручник затверджений МОН України.
Капітал та основні засоби підприємства. 2-ге видання. Навчальний посібник рекомендований М...
Комерційна діяльність. Навчальний посібник. (тверда)
Конкурентоспроможність будівельної організації-основа виживання економіки: [монографія]
Консолідована фінансова звітність: міжнародний досвід та практика України. Науково-практич...
Контролінг. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Контролінг.Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв)
Контроль податкових органів за діяльністю підприємств. Навч пос рекомендовано МОН України....
Кон\'юнктура світових товарних ринків. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв)
Корпоративне управління: світовий досвід та механізм залучення інвестицій. Навчальний посі...
Корпоративные финансы.Учебное пособие
Корупційні злочини (кримінально-правова характеристика)
Кредитні спілки в Україні. Навчальний посібник.
Кредитно-модульний курс з міжнародної економіки.Навчальний посібник рекомендований МОН Укр...
Курортна справа. Навчальний посібник рекомендовано МОН України
Логістика
Макроекономіка
Макроекономіка. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв.)
Макроекономіка. Навчальний посібник рекомендовано МОН України (тверда)
Макроекономіка. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Макроекономіка. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Макроекономіка. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Макроекономіка. Практикум.
Макроекономіка. Практикум.Навчальний посібник.
Макроекономіка.Навчальний посбник.
Маркетингова цінова політика.Навчальний посібник.
Математичне моделювання для економістів: бакалавр-магістр-доктор філософії(PhD)
Математичні методи економічного аналізу.Навчальний посібник.(тв.)
Математичні методи та моделі для магістрів з економіки. Практичні застосування
Международные экономические термины.Словарь.(м)
Методи і технічні засоби митного контролю. Підручник затверджено МОН України. (тверда)
Методика і методологія економічного аналізу. Підручник.(тв.)
Метрологія, стандартизація і сертифікація. Підручник затверджено МОН України. (тверда)
Митна справа. Підручник затверджений МОН України.
Митна справа. Підручник.
Митна справа. Підручник.
Міжнародна економіка. 3-є видання.Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв)
Міжнародна економіка. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Міжнародна економіка. Навчальний посібник.
Міжнародна економіка. Підручник затверджено МОН України. (тверда)
Міжнародна економіка. Практикум. Навчальний посібник. (тверда)
Міжнародна економіка: в питаннях і відповідях.
Міжнародна інвестиційна діяльність. Підручник затверджено МОН України. (тверда)
Міжнародна макроекономіка. Навчальний посібник.
Міжнародна мікроекономіка.Навчальний посібник.
Міжнародна торгівля та інвестиції. Навчальний посібник.
Міжнародна торгівля. Навчальний Поcібник. (тв.)
Міжнародна торгівля. Підручник затверджений МОН України.
Міжнародна торгівля.Підручник.
Міжнародний агробізнес. 2-ге видання. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(м)
Міжнародні економічні відносини та зовнішньоекономічна діяльність
Міжнародні економічні відносини та менеджмент в умовах посилиння голобалізаційних процесів
Міжнародні економічні відносини. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв.)
Міжнародні економічні відносини. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Міжнародні економічні відносини. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Міжнародні економічні конфлікти.Навчальний посібник.(тверда)
Міжнародні комерційні угоди та розрахунки. Навчальний посібник.(тверда)
Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції. 2-ге видання. Підручник. (тв.)
Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції в сучасних умовах. Навчальний посібни...
Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції. Навчальний посібник рекомендовано МО...
Міжнародні організації. Кредитно-модульний курс. 3-є видання. Навчальний посібник.
Міжнародні організації. Навчальний посібник. (тверда)
Міжнародні організації.Навчальний посібник.
Міжнародні стратегії економічного розвитку. Навчальний посібник рекомендовано МОН України....
Мікроекономіка в схемах. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (м\'яка)
Мікроекономіка. 2-ге видання.Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Мікроекономіка. Навчальний посібник рекомендований МОН України.
Мікроекономіка. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв)
Мікроекономіка. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв.)
Мікроекономіка. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (м\'яка)
Мікроекономіка. Практикум. Навчальний посібник рекомендований МОН України(тв)
Мікроекономіка. Практикум. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв.)
Мікроекономіка: Практикум. 2-ге видання.Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тв...
Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій.Навчальний посібник.(тверда)
Морегосподарський комплекс: проблеми розвитку та регулювання : монографія
Національна економіка.
Національна економіка. Навчальний посібник.
Національна економіка.Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв)
Національна економіка.Навчальний посібник. 2-ге видання перероб.та допов.
Національна економіка: регіональний та муніципальний вимір.навчальний посібник.
Національне рахівництво. Навчальний поcібник
Національний класифікатор України \"Класифікатор професії\". ДК 003:2010.Станом на 11.04.2...
Облік видів економічної діяльності.Підручник.
Облік зовнішньоекономічної діяльності.Навчальний посібник.
Облік у галузях економіки.Навчальний посібник.
Облік у зарубіжних країнах. Підручник затверджений МОН України
Облікова політика підприємства. Навчальний посібник рекомендовано МОН України
Організація і методика економічного аналізу.Навчальний посібник.
Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства.Підручник.
Організація ресторанного господарства. 3-те видання.
Організація та планування діяльності туристичних підприємств. Навчальний посібник.
Основи бізнесу. Практичний курс.
Основи готельної справи.
Основи економічної теорії. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Основи економічної теорії. Навчальний посібник.
Основи європейської інтеграції. Підручник затверджений МОН України
Основи зовнішньоекономічної діяльності. Видання 3-тє. Підручник затверджено МОН України. (...
Основи зовнішньоекономічної діяльності.Навчальний посібник рекомендовано МОН України
ОСНОВИ ІНЖЕНЕРНИХ РОЗРАХУНКІВ НА ПЕОМ. ПРОГРАМУВАННЯ АЛГОРИТМІЧНОЮ МОВОЮ ФОРТРАН
Основи організації бізнесу. Навчальний поcібник.
Основи організації електронного документообігу. Навчальний Поcібник. (м.)
Основи організації туристичного бізнесу. Кредитно-модульний курс. Навчальний посібник реко...
Основи підприємництва. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Основи підприємництва. Навчальний посібник. (м\'яка).
Охорона праці в галузі. Практикум
Охрана природной среды. Механизмы государственного регулирования. Монографія
Оцінка бізнесу та нерухомості. Навчальний посыбник.(тверда)
Оцінка об\'єктів нерухомості.Навчальний посібник рекомендовано МОН України.(тверда)
Оцінювання майна.Навчальний посібник.
Підприємництво і бізнес культура. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв.)
Підприємництво і бізнес-культура. Кредитно-модульний курс. Навчальний посібник рекомендова...
Підприємництво. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Планування діяльності підприємства. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда...
Платіжні системи. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв.)
Поведінка споживача. Навчальний посібник рекомендовано МОН України
Політична економія. Підручник.(тв)
Політична економія.Підручник.
Політичні системи світу: кредитно-модульний курс. Навчальний посібник рекомендовано МОН Ук...
Потенціал і розвиток підприємства. Навчальний посібник.(м\'яка)(збільшеного формату)
Потенціал підприємства: формування та використання..Навчальний посібник рекомендовано МОН ...
Потенціал підприємства: формування та оцінка. Навчальний посібник рекомендовано МОН Україн...
Право Європейського союзу.
Правове регулювання туристичної діяльності. Навчальний поcібник
Практикум з економіки праці: задачі, тести, виробничі ситуації.
Практикум з теорії статистики. 4-те видання. Навчальний поcібник.
Прибыль. Введение в технологии обращения с прибылью. Учебное пособие.
Продовольчий ринок України. Теоретико-методологічні засади формування і розвиток.Монографі...
Проектний аналіз. Навчальний посібник рекомендовано МОН України
Проектний аналіз. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Професійна діяльність державних службовців в умовах євроінтеграції України: питання формув...
Психологія торгівлі. Навчальний посібник
Регіональна економіка
Регіональна економіка та природокористування.Навчальний посібник.(тверда)
Регіональна економіка.Підручник затверджений МОН України.(тверда)
Регіональне управління. Навчальний посібник. (тверда)
Регулювання зовнішньоекономічної діяльності.Навчальний поcібник.(тверда)
Рекреаційні ресурси та курортологія. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверд...
Ресторанна справа: Асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному рестор...
Ресторанна справа: технологія та організація обслуговування туристів. (теорія та практика)
Ринкове ціноутворення. Навчальний посібник.
Ринок і ресурси споживчих товарів.Навчальний посібник.
Ринок праці. Навчальний посібник рекомендовано МОН України
Ринок праці. Навчальний посібник рекомендовано МОН України (тверда)
РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ. ПІДРУЧНИК ЗАТВЕРДЖЕНИЙ МОН УКРАЇНИ.
Ринок цінних паперів. Практикум. Навчальний посібник рекомендовано МОН України
Робочий зошит студента з курсу \"Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції\". Пр...
Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка. Навч пос рекомендовано МОН України (...
Світова економіка. Навчальний посібник.
Світовий досвід розвитку туризму
Світовий ринок послуг. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Системи соціального страхування зарубіжних країн. Навчальний посібник рекомендований МОН У...
Сільський туризм: основи підприємництва та гостинності. Навчальний поcібник.
Соціальна реклама в контексті дизайну
Соціальне страхування. Кредитно-модульний курс. Навчальний посібник рекомендований МОН Укр...
Стандартизація та сертифікація товарів та послуг.Підручник.
Становлення інноваційної економіки в умовах інституціальних змін
Статистика в малюнках та схемах. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Статистика. Підручник допущено МОН України. (тверда)
Статистика.Навчальний посібник рекомендований МОН України(тв)
Статистичний облік. Навчальний посібник.
Стратегічне та інноваційне забезпечення розвитку системи економічної безпеки підприємства
Стратегічне управління. Навчальний посібник.
Страхування. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв.)
Страхування. Навчальний посібник.
Страхування.Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв)
Судові витрати у господарському судочинстві України.
Теорія економіки регіонів. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Теорія економічного аналізу. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Теорія статистики. 2-ге видання. Підручник затверджений МОН України.
Теорія та практика підприємницького ризику: Навчальний посібник
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Тлумачний словник економіста. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв)
Товарознавство продовольчих товарів (спецкурс).Навчальний посібник
Торговельна логістика. Кредитно-модульний курс.
Транснаціональні корпорації та експорт нових індустріальних країн Азії
Транснаціональні корпорації.Навчальний посібник.
Трансформаційні перетворення господарської системи в контексті глобалізаційних змін
Туристичний бізнес. Підручник.
Українсько-російсько-англійський термінологічний словник з економічної теорії. Словник
Управління витратами.Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв)
Управління внутрішніми комунікаціями підприємств: теорія, методика, практика : монографія.
Управління державним боргом. Навчальний посібник.
Управління збутовою політикою.навчальний посібник.
Управління зовнішньоекономічною діяльністю. Навчальний посібник.(тверда)
Управління маркетингом малих торговельних підприємств
Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства. 3-тє вид.Навчальний посібник.
Управління проектами. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Управління ресурсами та витратами. 2-ге видання.Навчальний посібник.
Управління ресурсами та витратами.Навчальний посібник.
Управління ресурсами та витратами: Навч. посіб.
Управління сферою готельного господарства: теорія та практика
Фінансова безпека підприємства: теорія, методи, практика. Монографія
Фінансове планування і управління на підприємствах. Навч посіб рекомендовано МОН України. ...
Фінансовий менеджмент у малому бізнесі
Формування якості товарів.Навчальний посібник.
Ціноутворення. Видання 3-є, виправлене та доповнене. Навчальний посібник рекомендований МО...
Экспертная оценка товаров (движимого имущества). 2-е издание

проститутки москвы

ДРУК МОНОГРАФІЙ, КНИГ. Швидко та якісно
Логін
Пароль
 

Так, постійно
Тільки на CD
Шукаю інформацію в інтернеті
Дуже рідко
Користуюся тільки паперовими варіантами
Категорії
Аудит, бухгалтерський, кадровий облік (103)
Фінанси (143)
Економіка (318)
Менеджмент (143)
Маркетинг (31)
Правова література (136)
Гуманітарні науки (265)
Природничі та технічні науки (165)
Пробний пакет (5)
Список усіх книг на сайті (1132)
Книги для навчання і відпочинку
Центр навчальної літератури - сайт нашого видавництва. Книги, енциклопедії, словники та інше
1133 Книг опублікавоно з Вашого останнього візиту