Наші партнери

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Наукова бібліотека ім. М. Максимовича

Львівська комерційна академія

Національна академія внутрішніх справ

Сумський державний університет

Національний університет "Києво-могилянська академія"

Львівський національний університет імені Івана Франка, Наукова бібліотека

Полтавський університет споживчої кооперації

Одеський національний економічний університет

Національний університет "Острозька академія", Наукова бібліотека

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Донецький національний університет

Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна, Центральна наукова бібліотека

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

Черкаський державний технологічний університет

Київський гуманітарний інститут

Запорізький національний університет

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інситут імені Ігоря Сікорського"

Волинський національний університет імені Лесі Українки

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»