А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | І | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | X | Ц | Ч | Ш | Щ | Є | Ю | Я
Всі книги у алфавітному порядку
PR для менеджерів і маркетологів. Навчальний посібник
Автоматизоване робоче місце менеджера. Навчальний посібник
Адміністративна діяльність органів публічної влади: сучасний стан та перспективи розвитку
Аналіз, моделювання й управління економічними ризиками.Навчальний посібник.
Англо-український словник термінів сфери туризму. Навчальний поcібник
Ангстремменеджмент авіапідприємств: сучасний підхід до ефективного прийняття управлінських...
Антикризовий менеджмент. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв)
Антикризовий менеджмент. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Барна справа.Підручник.(тв)
Барное дело. Технология продукции и обслуживание в барах. 2-е издание
Бюджетний менеджмент. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
ВИРОБНИЧИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. ПІДРУЧНИК ЗАТВЕРДЖЕНИЙ МОН УКРАЇНИ.
Готельний бізнес: теорія та практика. Підручник.
Готельний бізнес: теорія та практика.Навчальний посібник.
Готельно-ресторанний бізнес:менеджмент.3-те видання. Навчальний посібник рек МОН України. ...
Діагностика в системі управління
Ділова кар\'єра.Навчальний поcібник
Документаційне забезпечення менеджменту. Навчальний посібник рекомендовано МОН України (тв...
Економіка праці й соціально-трудові відносини. Навчальний посібник рекомендовано МОН Украї...
Економічна теорія управління фірмою.
Електронна комерція. Навчальний посібник.
Електронне урядування: Навчально-методичний посібник
Земельний менеджмент. Навчальний посібник
Зовнішньоекономічний менеджмент.Навчальний посыбник.
Інноваційний менеджмент. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Інноваційний менеджмент. Навчальний посібник.
Інноваційний менеджмент. Навчальний посібник.(тверда)
Інноваційний менеджмент.Навчальний посібник рекомендовано МОН України .(тверда)
Інноваційний та інвестиційний менеджмент.Навчальний посібник рекомендований МОН України.(т...
ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ ЕЛЕКТРОННОГО ОФІСУ
Інтелектуальна власність. Теорія і практика інноваційної діяльності. Підручник
Інтелектуальна власність..Навчальний поcібник.(тверда)
Комунікативні стратегії установи: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни
Контролінг для менеджерів.Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Корпоративне управління. Підручник затверджений МОН України.
Корпоративне управління: світовий досвід та механізм залучення інвестицій. Навчальний посі...
Корпоративне управління: теорія та практика.Підручник
Курортна справа. Навчальний посібник рекомендовано МОН України
Лідерство та стиль роботи менеджера.Навчальний посібник.
Лідерські якості менеджерів: вектори успіху. [Монографія]
Логістика
Логістика у ресторанному господарстві. Навчальний посібник.
Логістика. Підручник.(тв.)
Логістика: теорія та практика. Навчальний посібник.
Маркетинговий менеджмент. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Менеджерський словник. (м. пер.)
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Навчальний посібник. (тверда)
Менеджмент зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності (для магістрів): Навчальний пос...
Менеджмент інвестиційної діяльності : підручник
Менеджмент організацій. Навчальний поcібник
Менеджмент персоналу в банках.Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв)
Менеджмент сервісу: теорія та практика. Навчальний посібник.
Менеджмент та маркетинг в громадському харчуванні. Тлумачний словник. Навчальний посібник ...
Менеджмент у галузі охорони здоров\'я. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв)
Менеджмент у державному управлінні. Загальна частина.
Менеджмент у державному управлінні. Особлива частина.
Менеджмент у сфері послуг. Навчальний посібник.
Менеджмент фермерських господарств. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Менеджмент якості в будівництві: [монографія]
Менеджмент якості. (тв. пер.)
Менеджмент. Навчальний посібник. (тверда)
Менеджмент.Навчальний посібник.
Мененджмент якості. Підручник затверджено МОН України. (тверда)
Методи визначення фальсифікації товарів. Підручник
Механізми та інструменти менеджменту діяльності сучасного підприємства
Міжнародна торгівля та інвестиції. Навчальний посібник.
Міжнародний менеджмент. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Міжнародний менеджмент. Навчальний посібник.
Міжнародні економічні відносини та зовнішньоекономічна діяльність
Міжнародні економічні відносини та менеджмент в умовах посилиння голобалізаційних процесів
Науково-технічна документація: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни
Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків.Навчальний посібник.
Операційний менеджмент. Навчальний поcібник
Организация работы сомелье. 2-е издание
Організація діяльності банків у зарубіжних країнах. Навчальний посібник реком МОН України....
Організація і проведення змагань із спортивних ігор
Організація праці менеджера. Навч. посібник
Організація ресторанного господарства. 3-те видання.
Організація та планування діяльності туристичних підприємств. Навчальний посібник.
Організація та проектування логістичних систем. Підручник.
Основи готельної справи.
Основи менеджменту. Практикум. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Основи операційного менеджменту. Теоретичний аспект та практичні завдання. Підручник
Основи організації бізнесу. Навчальний поcібник.
Основи організації туристичного бізнесу. Кредитно-модульний курс. Навчальний посібник реко...
Офісний менеджмент. Навчальний посібник рекомендовано МОН.
Офісний менеджмент. Практикум
Підприємництво і бізнес-культура. Кредитно-модульний курс. Навчальний посібник рекомендова...
Податковий менеджмент.Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв)
Податковий менеджмент.Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв.)
Правове регулювання туристичної діяльності. Навчальний поcібник
Прийняття управлінських рішень.Навчальний посібник.
Програмне забезпечення фінансового менеджменту. Навчальний посібник рекомендовано МОН Укра...
Проектний менеджмент: регіональний зріз
Психологія торгівлі. Навчальний посібник
Психологія управління. 2-ге видання.Підручник.
Регіональне управління. Навчальний посібник. (тверда)
Ресторанна справа: Асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному рестор...
Ресторанна справа: технологія та організація обслуговування туристів. (теорія та практика)
Світовий досвід розвитку туризму
Ситуаційний менеджмент. 2-ге видання.Навчальний посібник.
Ситуаційний менеджмент. Навчальний посібник.
Сільський туризм: основи підприємництва та гостинності. Навчальний поcібник.
Стратегічне управління корпораціями
Стратегічне управління. 2-ге видання.Навчальний посібник.
Стратегічне управління. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Стратегічне управління. Навчальний посібник.
Стратегічне управління.Навчальний посібник рекомендовано МОН України
Стратегічне управління.Навчальний посібник рекомендовано МОН України.(тверда)
СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Стратегічний менеджмент. Навчальний посібник (тверда)
Сучасні концепції менеджменту. Навчальний посібник (тверда)
Теорія прийняття рішень [Навчальний посібник]
Теорія прийняття рішень. Підручник затверджений МОН України
Товарознавство (промислове обладнання , прилади, інструменти). Навч пос рек МОН України. (...
Товарознавство м\'яса і м\'ясних товарів. 2-ге видання. Підручник.(тв)
Товарознавство непродовольчих товарів. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв)
Товарознавство пакувальних матеріалів і тари. 2-ге видання. Підручник затверджено МОН Укра...
Товарознавство сировини та матеріалів.Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв_Т...
Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення.Навчальний посібник рекоменд...
Товарознавство цукру, меду, кондитерських виробів. Підручник.(тв)
Транспортна логістика.Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв)
Транспортна логістика.Навчальний посібник рекомендовано МОН України.(тверда)
Трансформаційні перетворення господарської системи в контексті глобалізаційних змін
Управління внутрішніми комунікаціями підприємств: теорія, методика, практика : монографія.
Управління державним боргом. Навчальний посібник.
Управління діловою кар\'єрою. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв.)
Управління зовнішньоекономічною діяльністю. Навчальний посібник.(тверда)
Управління маркетинговими каналами промислових підприємств на інноваційних засадах : моног...
Управління персоналом. 2-ге видання. Навчальний посібник рекомендовано МОН України (тверда...
Управління персоналом. Навчальний посібник рекомендовано МОН України (тверда)
Управління персоналом. Підручник.
Управління проектами. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Управління проектами. Підручник.
Управління ресурсами та витратами. 2-ге видання.Навчальний посібник.
Управління розвитком регіону. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Управління сучасним офісом (офіс-менеджмент): Навчальний посібник
Управління сферою готельного господарства: теорія та практика
Управління фінансовою стійкістю банків
Фінансовий менеджмент для магістрів і не тільки. Навчальний посібник.
Фінансовий менеджмент у малому бізнесі
Фінансовий менеджмент. Підручник затверджено МОН України. (тверда)
Фіскальне регулювання діяльності транснаціональних корпорацій

проститутки

ДРУК МОНОГРАФІЙ, КНИГ. Швидко та якісно
Логін
Пароль
 

Так, постійно
Тільки на CD
Шукаю інформацію в інтернеті
Дуже рідко
Користуюся тільки паперовими варіантами
Категорії
Аудит, бухгалтерський, кадровий облік (103)
Фінанси (143)
Економіка (318)
Менеджмент (143)
Маркетинг (31)
Правова література (136)
Гуманітарні науки (265)
Природничі та технічні науки (165)
Пробний пакет (5)
Список усіх книг на сайті (1132)
Книги для навчання і відпочинку
Центр навчальної літератури - сайт нашого видавництва. Книги, енциклопедії, словники та інше
1133 Книг опублікавоно з Вашого останнього візиту