А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | І | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | X | Ц | Ч | Ш | Щ | Є | Ю | Я
Всі книги у алфавітному порядку
Microsoft Office в задачах економіки та управління. Навчальний посібник
Агротехнологічні та організаційні засади функціонування підприємств закритого грунту
Адаптивні системи землеробства. 2-ге видання.
Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури.Навчальний посібник.(тв...
Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи. Навчальний посібник рекомендовано МОН Укр...
Асортимент і якість кондитерських виробів.Навчальний посібник рекомендовано МОН України.(т...
Безпека життєдіяльності людини та суспільства. Навчальний посібник.
Безпека життєдіяльності. 2-ге видання
Безпека життєдіяльності. Підручник рекомендовано МОН України.
Безпека життєдіяльності.Навчальний посібник.
Біопродуктивність водних екосистем
Біохімія та технологія оліє-жирової сировини.Навчальний посібник.
Ботаніка. Лабораторні роботи. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(м)
Ботаніка. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Будівельні конструкції.Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Введення до спеціальності. Навчальний посібник
Вибрационная диагностика противооползневых защитных сооружений
Використання сучасних інформаційних технологій: формування мультимедійної компетентності (...
Вища математика в прикладах і задачах. Навчальний посібник рек МОН У-ни (тверда)
Вища математика для економістів: 5-те вид. Навч. посіб.
Вища математика. 2-ге видання.Навчальний посібник рекомендовано МОН України.(тверда)
Внутрішньогосподарський (управлін) облік у с/г господарюючих суб\'єктів. Навч пос рек МОН ...
Вступ до органічної хімії. Навчальний посібник
Вторинні енергетичні ресурси та енергозбереження.Навчальний посібник рекомендований МОН Ук...
Генетично модифікована продовольча сировина і харчові продукти.Навчальний посібник.(тв)
Геодезія. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв)
Гігієна води та водопостачання тваринницьких підприємств
Гігієна та біоферментація побічних продуктів тваринництва
Екологічна статистика.Підручник(тв)
Екологічні проблеми землеробства. Навчальний поcібник.
Екологія людини
Екологія.Навчальний посібник.(тверда)
Економіка природокористування. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Економічна статистика.
Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві. Навчальний посібни...
Експертиза товарів (Експертиза продовольчих товарів)
Експлуатація лісопиляльних рамсному стані
Експлуатація телекомунікаційних систем.
Електронне урядування: Навчально-методичний посібник
Ефективність використання низькотоварних круглих лісоматеріалів з деревини сосни. Монограф...
Ефективність використання низькотоварних круглих лісоматеріалів з деревини сосни. Монограф...
Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах.підручник.
Збірник рецептур національної кухні країн Європи.
Збірник рецептур. Навчальний поcібник.(тверда)
Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії.
Землеробство. Підручник.
Інженерна та комп\'ютерна графіка. Навчальний посібник.
ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ ЕЛЕКТРОННОГО ОФІСУ
ІНТЕНСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АКВАКУЛЬТУРІ
Інформатика для економістів.Підручник.
Інформатика та комп\'ютерна техніка. 2-ге видання. Навчальний посібник рекомендований МОН ...
Інформатика.
Інформаційні системи і технології в обліку
Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю. Навчальний...
Інформаційні технології в агрономії. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів.Навчальний посібник
Інформаційні технології та системи. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда...
Інформаційні технології та технічні засоби навчання.Навчальний посібник
Килими та килимові вироби. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (м\'яка)
Комплексні сполуки мікроелементів у свинарстві
Комп\'ютерна графіка. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Концептуальні напрями раціонального використання деревної сировини
Координація зварювальних робіт
Кристалохімія тугоплавких сполук
Ландшафтознавство (практикум)
Латинська мова для ветеринарів. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
ЛІСОПИЛЯЛЬНІ РАМИ
Математична статистика.навчальний посібник.
Математичне програмування.Навчальний посібник.(тверда)
Математичні методи та моделі для магістрів з економіки. Практичні застосування
Матеріали для напилювання покриттів
Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари...
Медицина надзвичайних ситуацій
Методичні рекомендації для проведення навчальної практики з дісципліни \"Гідробіологія\"
Науково-технічна документація: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни
Організація і проведення змагань із спортивних ігор
Організація та методологія наукових досліджень. Навчальний посібник.
Основи будови і комп\'ютерного дизайну трикотажу. Навчальний посібник рекомендований МОН У...
Основи екології. Підручник.
Основи електронного урядування. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
ОСНОВИ ІНЖЕНЕРНИХ РОЗРАХУНКІВ НА ПЕОМ. ПРОГРАМУВАННЯ АЛГОРИТМІЧНОЮ МОВОЮ ФОРТРАН
Основи інформаційно-аналітичної діяльності. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Основи наукових досліджень та технічної творчості.Підручник. (тверда)
Основи наукових досліджень. Навчальний посібник (тверда)
Основи наукових досліджень. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (м\'яка)
Основи охорони праці. 2-ге видання
Основи охорони праці. Підручник.(тверда)
Основи охорони праці.Навчальний посібник.
Основи роботи з Microsoft Excel XP.Навчальний посібник рекомендований МОН України.
Основи рослинництва і тваринництва. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Основи стандартизації, допуски, посадки і технічні вимірювання. Підручник затв. МОН Україн...
Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза м\'яса та м\'ясних продуктів.Підруч...
Основи фізіології та гігієни харчування.Підручник затверджений МОН України.
Охорона праці в галузі.
Охорона праці в галузі. Практикум
Охорона праці в органах внутрішніх справ.Підручник(тв)
Охорона праці на будівельних об\'єктах АПК
Охорона праці у ветеринарній медицині
Охорона праці у рибному господарстві
Охорона праці. 2-ге видання.Навчальний посібник.
Охорона праці.Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв)
Охрана природной среды. Механизмы государственного регулирования. Монографія
Планування ветеринарних заходів. Навчальний посібник.
Правове забезпечення пожежної безпеки в Україні
Прогнозування сейсмостійкості споруд під час вибухів циліндрічних зарядів
Програмне забезпечення фінансового менеджменту. Навчальний посібник рекомендовано МОН Укра...
Професійний ризик на механізованих процесах в агропромисловому комплексі України
Процеси та апарати промислових технологій. Навчальний посібник рекомендований МОН України....
Рентгеноструктурний аналіз матеріалів у дисперсному стані
Ресурснозберігаюча технологія розпилювання низькотоварної деревени круглопилковими верстат...
Система технологій.Підручник.(тверда)
Системи утримання тварин
Сільськогосподарське дорадництво. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Смета. Проектирование. Строительство.Учебное пособие
Спільне підприємництво в сільському госп-ві. Навчальний посібник рекомендовано МОН України...
Статистика. Навчальний посібник.
Теоретична механіка
Теоретична механіка. В 3-х томах.Т.3. Динаміка. Збірник контрольних завдань
Теорія і технологія пресування порошкових матеріалів
Теорія ймовірностей та математична статистика. 5-те видання
Технічна творчість учнів. Підручник.
ТЕХНОЛОГІЇ ПОБІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА
Технологія виробництва молока і яловичини. Практикум.
Технологія виробництва преміксів.Підручник.(тверда)
Технологія зберігання продовольчих товарів. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Технологія парфумерно-косметичних продуктів. Навчальний посібник рекомендовано МОН України...
Технологія продукції ресторанного господарства. Полтавська кухня. Навчальний посібник реко...
Товарознавство м\'яса.Навчальний посібник.
Товарознавство продовольчих товарів (спецкурс).Навчальний посібник
Товарознавча характеристика продукції свинарства.Навчальний посібник.
Транспортна екологія
Фізико-хімічні та біохімічні основи технології м\'яса та м\'ясопродуктів. Навчальний посіб...
Фізична і колоїдна хімія. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв.)
Фізичні властивості та методи дослідженя матеріалів
Фізичні властивості та методи дослідженя матеріалів. Методичні вказівки до виконання лаб. ...
Фізіологія сільськогосподарських тварин. Підручник.
Фізіологія сільськогосподарських тварин. Практикум.
Харчові технології у прикладах і задачах. Підручник.(тв.)
Цивільна безпека. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв.)
Цивільна оборона. 2-ге видання. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Цивільний захист
Якість і безпечність зерноборошняних продуктів. Навчальний посібник рекомендовано МОН Укра...

ДРУК МОНОГРАФІЙ, КНИГ. Швидко та якісно
Логін
Пароль
 

Так, постійно
Тільки на CD
Шукаю інформацію в інтернеті
Дуже рідко
Користуюся тільки паперовими варіантами
Категорії
Аудит, бухгалтерський, кадровий облік (100)
Фінанси (136)
Економіка (308)
Менеджмент (136)
Маркетинг (30)
Правова література (131)
Гуманітарні науки (240)
Природничі та технічні науки (142)
Пробний пакет (5)
Список усіх книг на сайті (1065)
Книги для навчання і відпочинку
Центр навчальної літератури - сайт нашого видавництва. Книги, енциклопедії, словники та інше
1066 Книг опублікавоно з Вашого останнього візиту